Melek Sarıçiçek

Psikoloji, Aile Terapisi, Aile Danışmanlığı

Randevu al İletişim

Hakkımda

Birkaç kelime ile…

Psk Melek Sarıçiçek ,Almanyada tamamlamış olduğu eğitimin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olup , Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Eğitim sürecinde bir çok kurumda çalışarak mesleki tecrübe edinmiştir. Başlıca çalıştığı Kurumlar:
Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi, NP beyin hastanesi, Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalılkları Hastanesi,Bakırköy Adliyesi,Sırp pirgiç Ermeni Hastanesi Zibeç rehabilitasyon Merkezi,Ataköy Anadolu Lisesi.Yurt içi ve dışında bir çok kongre, seminer ve eğitimlere katılmıştır.Şuan Özel danışmanlık merkezinde hizmet vermektedir.Seanslarını Almanca ve Türkçe gerçekleştirmektedir.Ağırlıklı olarak Şema Terapi EMDR yaklaşımını ve Bilişsel DavranışcıTerapiyi benimseyen Sarıçiçek ,Sorunların yapısına göre Ekletik çalışmaktadır.Çift ve aileler,ergenler,Yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir.

Okullar / Eğitimler

 • İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji -Yüksek Lisans

Bilinen Diller

 • Almanca
 • Türkçe

Deneyimler

 • BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLAR HASTANESİ
 • BAKIRKÖY ADLİYESİ
 • SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ ZİBEÇ REHABİLİTASYON MERKEZİ
 • ATAKÖY ANADOLU LİSESİ
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ
 • NP NÖROPSİKİYATRİ HASTANESİ
 • MOODSPSİKOTERAPİ
 • VİRGÜL DANIŞMANLIK
 • İNCİR DANIŞMANLIK
 • PSİKOHOME BAKIRKÖY
 • PSİKOHOME KADIKÖY

Hastalıklar

 • Depresyon
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Panik Atak
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Agorafobi
 • Fobiler
 • Ergenlik Bunalımı
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Davranış Bozuklukları
 • Okul Başarısızlığı
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Cinsel Travmalar
 • Boşanma Travması
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Evlilik Sorunları
 • Hipokondriazis
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
 • Kişilik Bozuklukları
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Psikolojik Bozukluk
 • Psikotik Bozukluklar
 • Özgül Fobi
 • Şiddet ve İstismar
 • Travma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Kaka Tutma (Enkoprezi)
 • Panik Bozukluğu
 • Evlenme Korkusu
 • Cinsel İstismar
 • Kendine Zarar Verme
 • Kaygı Bozuklukları
 • İlişki Problemleri
 • Şizofreni
 • Anksiyete
 • İnatlaşma
 • Aile İçi İletişim Problemleri
 • Stres
 • İnternet Bağımlılığı
 • Yeme Bozuklukları
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Motivasyon Eksikliği
 • Öfke
 • Hiperaktivite Bozukluğu
 • Bipolar Bozukluk
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Dikkat Eksikliği
 • Tırnak Yeme
 • Telefon Bağımlılığı
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Çift Terapisi
 • Psikoterapi Ergen
 • Aile Terapisi
 • Ergen Terapisi
 • Bireysel Terapi
 • Yetişkin Terapisi
 • Bağlanma Problemleri
 • Alkol Bağımlılığı
 • Oyun Bağımlılığı
 • Saldırganlık
 • okul zorlukları
 • kişilik bozukluğu
 • Çocuklarda Yeme Problemleri
 • Çekingenlik
 • Kıskançlık
 • Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Yas (Matem)
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Aile Danışmanlığı
 • Evlilik Terapisi
 • İlişki Terapisi
 • EMDR Terapi
 • Travma Terapi
 • Bilişsel Davranışcı Terapi
 • Mmpı Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Standardize mini mental Test
 • Dinamik Psikoterapiler
 • Psikodinamik Psikoterapi
 • Varoluşcu Psikoterapi
 • Ekletik Yaklaşım
 • Psikoloji Randevusu
 • Gottman Çift Terapisi
 • Durumluluk Anksiyete Ölçeği
 • fobilerden Kurtulmak
 • Süreklilik Anksiyete Ölçeği
 • Bağımlılık Danışmanlığı
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Evlilik Danışmanlığı
 • Boşanma Terapisi
 • Boşanma Danışmanlığı
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Yas Terapisi
 • Evebeyn Danışmanlığı
 • ŞemaTerapi
 • Bağımlılık Terapisi
 • Hamilelikte Psikolojik Danışmanlık
 • Yale_ Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Öçeği
 • Bağımlılık Tedavisi
 • Metakognitif
 • Öngörüşme
 • Destekleyici Psikoterapi
 • Sistemik Psikoterapi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
 • Gestalt Terapi
 • Konuşma Terapisi
 • Çocuk ve Ergenler için EMDR
 • SCL90_R Psikolojik Belirti TaramaTesti
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Rotter Cümle Tamamlama Testi
 • Terapotik Kartlar Terapisi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Psikolog Bakırköy
 • Akılcı Duygusal Davranışcı Terapi(REBT)
 • Tele Terapi
 • Online Psikolojik Danışmanlık
 • Aile Danışmanı
 • Psikolojik Destek
 • Psikolog
 • Klinik Psikolog
 • Psikolojik Danışman
 • Terapist
 • Online Danışmanlık
 • Bakırköy Psikolog
 • Bostancı Psikolog
 • Psikolog Bostancı
 • Kadıköy Psikolog
 • Psikolog Kadıköy
 • Psikolog İstanbul
 • İstanbul Psikolog
 • Psikoterapist İstanbul
 • Terapist Bakırköy
 • Online Psikoterapi Türkiye
 • Online Terapi İstanbul
 • Online Yetişkin Terapisi
 • Online Ergen Terapisi
 • Online Psikolojik Destek
 • Aile Danışmanlığı Bakırköy
 • Aile Danışmanlığı Bostancı
 • Aile Danışmanlığı İstanbul
 • İlişki Terapisi Bakırköy
 • İlişki Terapisi Bostancı
 • İlişki Terapisi İstanbul
 • Çift Terapisi Bakırköy
 • Çift Terapisi Bostancı
 • Çift Terapisi İstanbul
 • Aile Terapisi Bostancı
 • Aile Terapisi İstanbul
 • Aile Terapisi Bakırköy
 • Bostancı Aile Terapisi
 • Bakırköy Aile Terapisi
 • Yetişkin Psikoloğu
 • Ergen Psikoloğu
 • Evlilik Psikoloğu
 • Çift Psikoloğu
 • Bireysel Psikoterapi
 • Psikoterapi Hizmeti Bostancı
 • Psikoterapi Hizmeti Bakırköy
 • Online Psikoterapi Avrupa
 • EMDR Terapi İstanbul
 • EMDR Terapi Bakırköy
 • EMDR Terapi Bostancı
 • Travma Terapisi İstanbul
 • Travma Terapisi Bakırköy
 • Travma Terapisi Bostancı
 • Psikolojik Danışma Online
 • Travma Terapisi
 • Ergen Psikoterapi
 • Yetişkin Psikoterapi
 • Aldatma ve Aldatılma Terapi
 • Çift ve Evlilik Terapisi İstanbul
 • Çift ve Evlilik Terapisi Bakırköy
 • Çift ve Evlilik Terapisi Bostancı
 • Çift ve Evlilik Terapisi Kadıköy
 • Psikolog Türkiye
 • Türkiye Psikolog
 • Klinik Psikolog Bostancı
 • Klinik Psikolog Bakırköy
 • Klinik Psikolog İstanbul
 • Klinik Psikolog Türkiye
 • Klinik Psikolog Kadıköy
 • Evebeyn Danışmanlığı İstanbul
 • Evebeyn Danışmanlığı Bakırköy
 • Evebeyn Danışmanlığı Bostancı
 • Evebeyn Danışmanlığı Kadıköy
 • Ergen Psikolojik Danışma
 • Psikolojik Danışma
 • Ergen Psikolojik Danışma Bostancı
 • Ergen Psikolojik Danışma Kadıköy
 • Ergen Psikolojik Danışma İstanbul
 • Psikolojik Danışma Desteği
 • Uzman Psikolog
 • Uzman Klinik Psikolog
 • Online skyp Psikoterapi
 • Online Psikolojik Destek
 • Şema Terapi
 • Stratejik Aile ve Çift Terapisi
 • Ekletik Psikoterapi
 • Psikoloji İstanbul
 • Psikoterapi İstanbul
 • Psikoterapi Bakırköy
 • Psikoterapi Bostancı
 • Psikoterapi Kadıköy
 • Evlilik Terapisi Bakırköy
 • Çift terapisi Bakırköy
 • Evlilik Terapisi Bostancı
 • Çift terapisi Bostancı
 • Online Çift Terapisi
 • Terapist İstanbul
 • Terapi İstanbul
 • Ergen Terapisi Bakırköy
 • Ergen Terapisi Bostancı
 • Ergen Terapisi İstanbul
 • Bireysel Terapi Bakırköy
 • Bireysel Terapi Bostancı
 • Psikolojik Danışma Merkezi Bakırköy
 • Psikolojik Danışma Merkezi Bostancı
 • Psikoterapi Hizmeti Bostancı
 • Psikoterapi Merkezi Kadıköy
 • Psikoterapi Hizmeti Kadıköy
 • Psikoterapi Hizmeti İstanbul
 • Çift Psikoterapi Hizmeti Bakırköy
 • Evlilik ve Çift Psikoterapi Hizmeti Bakırköy
 • Evlilik ve Çift Psikoterapi Hizmeti Bostancı
 • Evlilik ve Çift Psikoterapi Hizmeti Kadıköy
 • EMDR Terapisi Bakırköy
 • EMDR Terapisi Bostancı
 • EMDR Terapisi Hizmeti Bakırköy
 • EMDR Terapisi Hizmeti Bostancı
 • EMDR Terapisi Hizmeti Kadıköy
 • İstanbul Bilişşel Davranışcı Terapi
 • İstanbul Yetişkin Terapisi
 • İstanbul Aile Terapisi
 • İstanbul Psikoterapi
 • İstanbul Online Danışmanlık
 • İstanbul Bireysel Terapi
 • İstanbul Ergen Terapi
 • İstanbul Çift ve Evlilik Terapisi

İletişim

Uzm. Kl. Psk. Melek Sarıçiçek - Bostancı

Ali Nihat Tarhan cad. Kitapçı Mehmet Süleyman sok. No:22/ 20-21
34662 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Kl. Psk. Melek Sarıçiçek - Bakırköy

Zuhrat Baba Mahallesi Şükran Çiftliği Sokak No:49
İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Kl. Psk. Melek Sarıçiçek - Kadıköy

Bostancı Mahallesi Bagdat Caddesı No:483/5 Kadıköy
34774 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Online Görüşme


,
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Yetişkin Terapisi
SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
Çift Terapisi
Bağımlılık Terapisi
Hamilelikte Psikolojik Danışmanlık
Fobilerden Kurtulmak
Evlilik Öncesi Danışmanlık
Şema Terapi
Online Terapi
Online Danışmanlık
Aile Terapisi Randevusu
Boşanma Terapisi
Davranış Bozuklukları
Çözüm Odaklı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bütüncül Psikoterapi
Beck Depresyon Ölçeği
Gestalt Terapi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Yas Terapisi
Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
İlişki Terapisi
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Çocuk ve Ergen Terapisi
Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
Evlilik Danışmanlığı
Ergen Terapisi
Psikoloji Randevusu
Randevu
EMDR Terapi
Çocuk ve Ergenler için EMDR
Aile İçi İletişim Sorunları
Bireysel Terapi
Evlilik Terapisi
Psikoterapi
Aile Danışmanlığı
Aile Terapisi

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun